Afspraken

R. Molenaar
Schoolstraat 19
8471 CC Wolvega
Telefoon:
0561- 616181
renske.molenaar@kpnplanet.nl

nevenvestiging:

Gezondheidscentrum “de Wissel” ,Kleine Singel 38,8391 HS Noordwolde

Behandeltijden

Maandag: 8.00-18.00 Wolvega
Dinsdag: 8.00 – 19.30 Wolvega
Woensdag: 8.00 – 20.00 Wolvega
Donderdag: 8.00 – 12.30 Gezondheidscentrum De Wissel Noordwolde┬á (0561-616181 of mobiel 06-23920943)
13.00 – 18.30 Wolvega
Vrijdag: 8.00 – 17.30 Wolvega

Aan huis behandeling, verwijzing huisarts/specialist noodzakelijk
Avond openstelling, indien noodzakelijk/gewenst
Zaterdagmorgen openstelling, indien noodzakelijk/gewenst

De praktijk is vanaf maandag 1 oktober t/m vrijdag 5 oktober 2018 wegens vakantie gesloten.