Algemene Verordening Gegevensbescherming

Klik hier  voor onze privacy verklaring en ons cookie statement

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatiek R.Molenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met renske.molenaar@kpnplanet.nl. Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatiek R.Molenaar heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Uw gegevens zijn alleen bij Renske Molenaar bekend.
  • Bij mijn afwezigheid is de praktijkruimte afgesloten, laptop niet aanwezig.
  • De papieren dossiers liggen in een afgesloten kast, sleutel in mijn bezit.
  • Het computerprogramma heeft een persoonlijke inlogcode.
  • Mijn laptop is alleen voor mij toegankelijk.

Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl