Chronische pijn

De praktijk is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn Friesland. Dit netwerk introduceert een vernieuwende behandelwijze speciaal ontwikkelt voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn maar laat u ervaren hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan.

Wat is chronische pijn?

Pijn is een waarschuwing van het lichaam.Er is iets niet in orde daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak bv een verwonding of infectie. Na rust of behandeling gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Pijn kan echter ook chronisch worden.We spreken van chronische pijn wanneer de pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer. De pijn kan u leven gaan bepalen. Chronische pijn kan bewegingsangst veroorzaken, bewegingen/aktiviteiten worden vermeden met als gevolg een afname van de lichamelijke conditie. Chronische pijn kan ook genegeerd worden waardoor de pijn heviger wordt en het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt.

De behandeling

De behandeling richt zich op het leren omgaan met chronische pijn. De oorzaak van uw pijn, uw ervaringen van de pijnklachten en de wijze hoe u op de pijn reageert worden in kaart gebracht.
U stelt samen met de therapeut haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en de kwaliteit van uw leven verbetert. De therapeut is tijdens de behandeling uw coach.Samen gaat u met uw eigen opgestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk in uw leven(bv beter omgaan met de pijn, beter omgaan met spanningen, grenzen stellen). Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden, het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt zodat u de dagelijkse aktiviteiten weer kunt oppakken( bv werk, sport, sociale contacten).