Kenmerken Mensendiecktherapie

Enkele kenmerken van Mensendiecktherapie:

– Inzicht in de klacht
Er wordt uitleg gegeven over de relatie tussen de klachten en bewegingsgewoonten om zo de patiënt inzicht te verschaffen over de mogelijke oorzaken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis over anatomie (bouw van het lichaam), fysiologie (werking van het lichaam), biomechanica (gebruik van het lichaam) en het model belasting-belastbaarheid (evenwicht tussen belasting en verwerkingsvermogen van een lichaamsdeel).

– Bewustwording
Omdat iedereen uniek is in zijn of haar houdings- en bewegingspatroon staat informatieoverdracht centraal. Het doel van oefentherapie is het verkrijgen van een nieuw “lichaamsschema”, d.w.z. u wordt zich bewust van ongunstige houdings- en bewegingsgewoonten en verkrijgt het inzicht en de vaardigheden om deze te corrigeren en te integreren in de dagelijkse activiteiten.

– Oefeningen
Mensendieckoefeningen hebben o.a. de volgende doelen:
Het herstel van spier- en gewrichtsfuncties (stabiliserende, spierversterkende en mobiliserende oefeningen).
Het verbeteren van het lichaamsgevoel; lichaamscoördinatie en -oriëntatie.
Het aanleren van een bewegingsvaardigheid (bijv. tilinstructies).

– Ontspanning
Teveel spanning in het lichaam kan allerlei klachten veroorzaken of bestaande klachten verergeren; de gevaren van langdurige, overmatige stress op mentaal en lichamelijk vlak zijn inmiddels bekend. Tot rust komen en diep ontspannen is een doeltreffende manier om de invloed van stress tegen te gaan. Hoewel iedereen van nature de mogelijkheid in zich heeft zich te ontspannen, gunnen veel mensen zich hiervoor weinig tijd vanwege hun drukke bestaan en is dit soms iets dat ze opnieuw moeten aanleren. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen zijn hierbij een effectief hulpmiddel.

– Reïntegratie en ergonomie
Bij werkgerelateerde klachten geven oefentherapeuten u adviezen op het gebied van ergonomische aanpassingen en reïntegratie op de werkplek.