Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een actieve oefentherapie gericht op het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Deze methode heeft als doel de patiënt bewust te maken van de eigen lichaamshouding, de manier van bewegen en het aanleren van een juist  houdings- en bewegingspatroon waardoor klachten van het bewegingsapparaat kunnen worden voorkomen, verminderd of opgeheven. Dit wordt bereikt door het laten uitvoeren van oefeningen, ontleend aan bewegingen uit het dagelijkse leven, waarbij gebruik kan worden worden gemaakt van spiegels.

Kerngedachte van de therapie is zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen en zelf oordelen zodat de patiënt het geleerde uiteindelijk zelf thuis, op het werk en bij hobby en/of sport kan toepassen.
Vaak hebben we onszelf onbewust een ongunstige manier van bewegen aangeleerd, met als gevolg een verstoorde spierbalans, een verkeerde belasting van gewrichten, een verminderde bloedcirculatie en/of een verkeerde manier van ademen.

In eerste instantie gaan veel klachten aan het bewegingsapparaat vanzelf over.Worden de klachten echter veroorzaakt door een onjuist houdings-en bewegingspatroon  en/of verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid dan kunnen de klachten ,na verloop van tijd,weer terugkomen vaak in heviger mate en voor langere duur. Onbehandeld kunnen ze zelfs resulteren in chronische pijn.

Het accent van Oefentherapie-Mensendieck ligt mn op verandering van bewegingsgedrag en niet op symptoombestrijding.Een essentieel onderdeel van de therapie is het integreren van het nieuwe bewegingspatroon in de activiteiten van het dagelijkse leven.Hierdoor wordt de zelfstandigheid ,eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de patiënt gestimuleerd.Zodoende wordt de oorzaak van de klacht aangepakt en heeft de therapie een lange termijn effect .Oefentherapie-Mensendieck onderscheidt zich hiermee van andere paramedische disciplines.

Na zorgvuldige screening en onderzoek wordt,in overleg met de patiënt,een behandelplan opgesteld rekening houdend met de lichamelijke-en psychische belastbaarheid van de patiënt.Iedere klacht/aandoening wordt bekeken in relatie tot het gehele lichaam.Ook wordt inzicht gegeven in een eventuele relatie tussen de klacht en de psycho-sociale situatie.

Sinds 1 juli 2008 is mijn praktijk voor Oefentherapie Mensendieck en Psychosomatiek ‘Direct Toegankelijk’ dwz dat u zonder doorverwijzing van huisarts/specialist een afspraak kan maken.


Hoe je met de juiste houding en beweging klachten kunt voorkomen


Hoe ziet de behandeling van de oefentherapeut eruit.


Wat is een oefentherapeut?