Psychosomatische Oefentherapie

Beleid tgv Corona virus, covid-19, 29 april 2020:

De praktijk is geopend voor behandelingen die gegeven kunnen worden op 1,5 meter afstand en uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen Corona virus.

Ook is het mogelijk een bel/ mailafspraak te plannen.

Ik ben telefonisch bereikbaar op: 0561-616181 / 0623920943

E-mail: renske.molenaar@kpnplanet.nl

Psychosomatische Oefentherapie, zowel gericht op de lichamelijke stressklachten als op de psychosociale problematiek (integrale aanpak) kan u helpen bij de verwerking van deze Corona crisis. Ook bij het vastlopen in het rouwproces is de Psychosomatische Oefentherapie een effectieve behandelmethode gericht op verliesverwerking en verliescommunicatie.

Ik wens een ieder veel sterkte in deze bizarre en moeilijke tijd.

Psychosomatische Oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken.

De Psychosomatische Oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatische oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatische oefentherapeut biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Herkent u meerdere van onderstaande signalen van stress, dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress:
aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-schouder-of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress:
niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatige symptomen van stress:
minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alceholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Een psychosomatische behandeling bestaat uit:

  1. Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  2. Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  3. Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem-en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Sinds 1977 ben ik werkzaam als Oefentherapeute Mensendieck waarvan ik mij laatste 10 jaar gespecialiseerd heb in het behandelen van psychosomatische klachten. In juli 2008 heb ik mijn studie Psychosomatische Oefentherapie met succes afgerond en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van Psychosomatische Oefentherapeuten.

Mijn specifieke aandachtsgebieden binnen de Psychosomatische Oefentherapie zijn:

– Rouw en Verliesverwerking

De meeste mensen doorlopen het rouwproces met hulp en aandacht vanuit de omgeving zonder professionele hulp en houden er geen langdurige of chronische klachten aan over.

Voor die mensen die wel langdurige-en/of psychosomatische klachten behouden door het vastlopen in het rouwproces(onverwerkte rouw, ontkennen van verdriet, niet-accepteren van verlies, overspoeld worden door verdriet) is de Psychosomatische Oefentherapie een effectieve behandelmethode gericht op verliesverwerking, verliescommunicatie en therapeutisch lichaamswerk.

– Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten, ook wel SOLK genoemd.

Bij medisch onderzoek zijn er geen lichamelijke afwijkingen en/of ziekten te vinden, de klacht is niet objectiveerbaar. Sommige mensen zijn dan gerustgesteld en kunnen weer goed functioneren, soms verdwijnen de klachten in de loop der tijd. Vaak is er ondersteuning en begeleiding nodig om de factoren op te sporen die de klachten veroorzaken/instandhouden/verergeren. Door bewustwording en gedragsverandering kunnen de klachten verdwijnen/verminderen waardoor u weer beter kunt functioneren . Psychosomatische Oefentherapie is voor SOLK klachten een effectieve behandelmethode.

– Slaapproblemen

Goed slapen is een belangrijk element in het creëren van de juiste balans in uw leven. Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van uw lichaam en geest. Reparatiemechanismen en verwerkingsprocessen vinden vooral ’s nachts plaats. Een chronisch slaaptekort kan dan ook verregaande gevolgen hebben voor uw gezondheid. Veel lichamelijke- en geestelijke klachten kunnen voortkomen uit slecht slapen. Denk hierbij aan: moeheid, concentratieproblemen, hartkloppingen, benauwd gevoel, angst-en paniekgevoelens,overbelast gevoel, overspanning, burn-out, hyperventilatie, snel geïiriteerd. Psychosomatische Oefentherapie geeft u door therapeutische gesprekken inzicht in uw gedrag en door oefeningen sturing over uw lichaam en gedachten waardoor u weer grip krijgt op uw persoonlijke, slaapverstorende elementen.

Voor meer informatie klik hier

Psychosomatische Oefentherapie is als specialisme erkend door de beroepsorganisatie van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck(VvOCM)en de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa)

Psychosomatische Oefentherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars

Vergoeding voor personen tot 18 jaar vanuit de Basisverzekering. Vergoeding voor personen vanaf 18 jaar vanuit de Aanvullende Verzekering

De kosten voor personen tot 18 jaar die vergoed worden vanuit de Basisverzekering en de kosten die vergoed worden vanuit de Aanvullende Verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico.

Ook voor de Psychosomatische Oefentherapie geldt de ‘Directe Toegankelijkheid’, dat wil zeggen: u kunt rechtstreeks naar een psychosomatische oefentherapeut zonder verwijsbrief van uw arts.