Slaapoefentherapie

Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is.

De dag beïnvloed de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24- uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke- en geestelijke gezondheid. U kunt last krijgen van vermoeidheid ,concentratie problemen,vergeetachtigheid, moedeloos gevoel, piekeren, Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het ook kan leiden tot een verhoogde kans op hart-en vaatziekten, diabetes II , overgewicht, alzheimer, borstkanker, chronische pijn, depressie en (verkeers)ongevallen. De Slaapoefentherapie richt zich met name op de ‘ zachte’ slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritme problematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de Oefentherapeut met u naar de oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of instandhoudende factoren.

De behandeling richt zich op het bereiken van positieve gedragsverandering. Er wordt gekeken naar de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht worden in de 24-uurs aanpak onder de loep genomen. Belangrijk is de vicieuze cirkel ,waarin u in terecht bent gekomen door de slaapproblemen, te doorbreken.

Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

– zelfwerkzaamheid, u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen m mentaal en fysiek volledig tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen.

– theoretisch, door in gesprekken om inzicht te geven in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging.

technisch, met slaaprestrictie ( verminderen, vermeerderen van de tijd in bed of minder tussendoor slaapjes) en stimuluscontrole ( het bed is alleen voor slapen en vrijen).

praktisch, door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen,te ontspannen en te  focussen

– assertiviteitstraining, nee kinnen zeggen, grenzen stellen, time-management.

-cognitieve gedragstherapie, weer positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan(copingstijl).